fbpx
DHN GROUP

DHN GROUP là Sàn giao dịch bất động sản Kon Tum uy tín, chuyên nghiệp. Cung cấp cho khách hàng của chúng tôi bất động sản chất lượng, tiềm năng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Kiến tạo giá trị bền vững

Đầu tư và phát triển những dự án có giá trị thật và pháp lý hoàn thiện. Phân tích thị trường cho khách hàng chưa từng đầu tư.
Phát triển thị trường bất động sản Kon Tum, Việt Nam phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Lĩnh vực
hoạt động

Trên nền tảng năng lực sẵn có, các mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước của mình, chúng tôi lựa chọn đầu tư bất động sản là lĩnh vực mũi nhọn của công ty.

PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

01

Tìm kiếm các dự án bất động sản đầu tư chất lượng mang lại lợi nhuận tài chính vượt trội và tạo ra lợi nhuận lâu dài.

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

02

DHN GROUP Tư vấn đầu tư, lập dự án, quản lý dự án, dịch vụ tư vấn bất động sản kon tum

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

03

DHN GROUP cung cấp giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam dựa trên các mối quan hệ, sự hiểu biết về chính sách và pháp luật.

Giá Trị Cốt Lõi VNGOLD CAPITAL

Giá trị cốt lõi

DHN GROUP Tập Trung Xây Dựng Những Dự Án Tốt Nhất Hướng Đến Trải Nghiệm Sống Tốt Hơn Cho Cư Dân, Khách Hàng, Nhà Đầu Tư Bất Động Sản Kon Tum.